Systematiskt brandskyddsarbete av en brandsläckare - FST Säkerhet

Ansvarsfördelning efter behov och önskemål

Det finns lagar och regler för vad som gäller angående brandskyddsarbete för din organisation. Dessa måste du förhålla dig till och utarbeta en systematisk kontrollplan för, och det hjälper vi dig med. Det finns olika tekniska lösningar för att säkerställa ert brandskyddsarbete, vi på FST Säkerhet kan agera som rådgivare i detta men även ta hand om hela processen från analys till leverans, från löpande kontroller till service och underhåll.

När ni själva vill göra era kontroller sköter vi utbildning och annat som behövs.

Hur mycket SBA ska kunden göra själv?

Beroende på typ av verksamhet finns olika sorters krav som styr det systematiska brandskyddsarbetet. Det skiljer också hur mycket kunden är beredd att göra själv, och vilka krav kunden har. Oavsett vad behovet är tar vi fram en bra plan för helheten, och en struktur som är förståelig. Kort och gott handlar det om att ha en bra plan och att genomföra den. Denna plan innefattar allt som behövs för att ert arbete ska vara tryggt och kvalitetssäkrat.

Vill du veta mer – ta kontakt

Kontakt
Bild på en utrymningsskylt uppkopplad mot ett säkerhetssystem - FST Säkerhet

Vi skapar helhetslösningar

Som du ser i exemplen ovan, jobbar vi med ett systemintregrerat tänkande, där de olika säkerhetssystemen kopplas ihop och jobbar tillsammans. Detta skapar ett mervärde i form av bättre kontroll, och generellt en bättre säkerhet. Vi jobbar inte med färdiga lösningar, för det går inte att leverera ett optimalt säkerhetssystem utan flexibilitet. Vi skräddarsyr din säkerhetslösning efter ditt behov, så att du kan känna dig trygg varje dag, året runt.

Systematiskt brandskydd utbildning – något du behöver på ditt företag? Genom vårt strategiska arbete med att förebygga brandrisker har vi skaffat oss mycket erfarenhet, och kan därför hjälpa dig oavsett vilken nivå du väljer att lägga dig på. FST hjälper med infrastruktur i form av överordnade system, och kopplar ihop befintliga system med varandra.

Vilka system kan ni koppla ihop för strategiskt brandskydd?

Grunden är förstås brandskyddet som sådant, vilket kan inkludera brandlarm, sprinklers, detektorer för rök och eld med mera. Vi skräddarsyr våra kunders system, vilket innebär att kameror kan utnyttjas för att visa hur branden ser ut, och vissa dörrar kan låsas eller låsas upp beroende på hur branden rör sig. Som företag kan du enkelt styra detta via dator eller till och med din smartphone.

Systematiskt brandskydd – din plan

SBA är alltid grunden för hur du ska jobba strategiskt med ditt brandskydd. Detta är dels förutsättningen när du ska utveckla ditt system, men även de rutiner som sedan ska gälla när ett integrerat system är på plats. Självklart är det inte bara företag som kan anlita oss för strategiskt brandskyddsarbete, även skolor och BRF vinner på att ha goda brandskyddsrutiner.