Riskbedömning – första steget mot bättre brandskydd

Olika verksamheter har olika krav, och det finns inget recept som gäller för alla typer av verksamheter. Vissa har explosiva gasbehållare i sina lokaler, medan andra jobbar med lättantändliga material som trä. Vi har fördjupad kunskap om risker, och vet vad som krävs för att uppnå en optimal brandsäkerhetsnivå. Vi vet dessutom vilka kravställare som kan finnas för olika typer av verksamheter, samt kan hjälpa er reda ut vad försäkringsbolagen kräver för att försäkring ska gälla om olyckan inträffar.

Vi genomför ett test av ett smart brandlarm - FST Säkerhet

Brandservice – vi säkerställer att din brandsäkerhet fungerar

Brandsläckningsutrustning kräver regelbunden tillsyn. Viktiga varningsskyltar kan sluta lysa, och slangar på släckutrustning kan behöva bytas. För att upprätthålla rätt skyddsnivå är det därför viktigt att återkommande göra service och kontroller på all sin brandskyddsutrustning. Vi hjälper till med detta, både på befintlig samt egen levererad utrustning. Ta kontakt med oss om du har frågor om detta.

Hur ser planen ut på ditt företag om det börjar brinna? I lagen om skydd mot olyckor står bland annat att det är den enskilda företagets ansvar att det finns ett skäligt brandskydd i byggnaden. Som företagare är det mycket att hålla reda på när det gäller lagar och regler, och därför finns vi på FST här för dig. Vi har koll på alla paragrafer kring brandsäkerheten och om du anlitar oss kan du slappna av och ägna dig åt din verksamhet.

Vad menas med förebyggande?

Du kan läsa mer om vår tjänst systematiskt brandskyddsarbete på den här sidan. Vi väljer alltid att arbeta förebyggande med skyddet mot brand, eftersom vi anser att om brand uppstår ska du vara så redo som det bara går. Genom att arbeta systematiskt får du mer kontroll, och mindre ansvar läggs på den enskilda individen. Mycket ligger i utbildning, men vi är stolta över de system vi kan erbjuda våra kunder. Här sys brandskyddet ihop med tjänster för lås och övervakning – allt sammanfogat med ett överordnat system. På så sätt kan användaren kontrollera hela säkerhetssystemet i ett och samma interface.