En utrymningsskylt integrerad mot ett säkerhetssystem - FST Säkerhet

Vad kan skyltarna göra?

Vi jobbar mycket med integrering av brandskyddslösningar och säkerhetssystem. Detta för att våra kunder enkelt ska få kontroll och översikt över komplexa lösningar. Som en del i detta använder vi smarta skyltar. Vi kallar dem smarta för att de själva kan larma när en lampa är trasig, när batteriet behöver bytas eller för att de kan styra utrymningen till en säker plats i händelse av nödsituation. De kan även testas, alla på en gång, med en knapptryckning.

Tidsbesparing

Du som själv gått och gjort månadskontroller vet vilken tidsbesparing det innebär att slippa gå igenom alla lokaler och testa skyltarna en och en. Våra smarta säkerhetsskyltar har en position på kartan, så när någon av dem larmar kommer den att visa var den sitter. Även detta är en tidsbesparing. Skyltarna är optimerade för att dra minimalt med energi, vilket innebär att de är smarta på ett annat sätt också: klimatsmarta.

Vill du veta mer om våra nöd- och utrymningsskyltar? Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Kontakt
Vi utför ett test av våra utrymningsskyltar - FST Säkerhet

Exempel på vårt integrerade tänkande

När en brand utbryter i en lokal kommer detta att märkas av en detektor, som aktiverar brandlarmet. När detta sker förstår systemet var branden har utbrutit, och utifrån detta tänds skyltarna upp vid de nödutgångar som kan användas i det aktuella fallet. De skyltar som sitter vid nödutgångar där det är riskabelt att gå ut kommer istället att kryssas över. Detta är bara ett exempel på hur vi på FST Säkerhet jobbar med integrerat tänkande. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Söker du efterlysande utrymningsskyltar med pris? Behöver du lampa nödutgång skylt? Vi har nödutgång skylt LED som passar bra i industrilokaler, butiker och andra utrymmen som behöver en säker väg till utrymningsväg. Säkerhetsskyltar har krav ställda på sig i regel. Dessa krav kan vi tillgodose, då vi har bra koll på boverkets byggregler och annat som spelar in. Kontakta oss så hjälper vi dig som behöver hjälp i lokaler som är i behov av vägledande markering och förses med nödbelysning. 

Viktig vägvisning när olyckan är framme

När olyckan är framme är det lätt att gripas av panik, speciellt i en rökfylld lokal med blockerade utgångar och pågående brand. Vad som händer hos en människa är att förmågan att tänka klart minskar. Det är därför av yttersta vikt att vägvisning till närmaste nödutgång är klar och tydlig. I stressade situationer måste nödvägvisning vara väldigt tydlig. Bra tydliga hänvisningsskyltar ökar säkerheten. Lampa nödutgång skylt.

Vill du veta mer om våra smarta skyltar och hur vi tänker?

Förutom smarta skyltar för nödutgångar erbjuder vi flera andra intressanta tjänster för dig som företag, kommun eller BRF. Allas behov ser olika ut, så ta gärna kontakt med oss så reder vi ut vad du behöver. Eftersom vi själva ogillar att jobba i flera system samtidigt, ser vi till att hjälpa dig genom att skapa ett överordnat system som kontrollerar övriga system. En skärm att kolla på och bevaka. Ett program, inte flera.

Ett enkelt system ska finnas – det är en säkerhetsåtgärd i sig

Nödbelysning skall finnas, skyltar ska finnas och för utrymningen ska det finnas en plan. Första hjälpen i närheten är också en självklarhet. För oss på FST är det även en självklarhet att du som användare ska kunna hantera din säkerhetslösning. Det är faktiskt en säkerhetsåtgärd i sig. Intuitiva användarvänliga gränssnitt möjliggör detta. Läs mer här. Det är också därför vi tänker integrerat, allt från skyltar med belysning till passersystem och brandlarm ska täckas.

Några enkla säkerhetstips för nödutgång

Förutom tydlig skyltning och lättskött säkerhetssystem är det också viktigt att ha en framkomlig passage till nödutgångarna. Det får inte stå saker i vägen, och framkomligheten ska inte heller störas av nedhängande kablar och dylikt. Vidare ska det finnas en orienteringsskylt för att visa vägen till närmaste utgång. Personal och andra personer ska vara uppdaterade på vad som gäller vid utrymning. Mer viktig information får du om du konsulterar oss för SBA.