Från och med den 1 januari 2024 går Sparc-bolagen FST Säkerhet AB och Säkerhetsbolaget Svenska AB samman för att stärka sitt erbjudande. Som ett steg i verksamheternas fortsatta utveckling går man ihop för att kunna erbjuda bredare kompetens och högre service inom säkerhetslösningar i Stockholm och Dalarna.

FST Säkerhet AB och Säkerhetsbolaget Svenska AB ägs idag av installationskoncernen Sparc Group. Som ett naturligt steg under Sparc Groups ägo fusionerar man nu verksamheterna för att skapa ett starkare erbjudande mot marknaden.

– Genom en fusion kan vi nu ta nästa steg på vår resa. Sammanslagningen innebär att vi kan ta oss an både större och mer komplicerade projekt. Det känns som ett naturligt och självklart steg för bägge organisationerna och detta kommer utveckla oss mot vår fulla potential som ett renommerat och kvalitetsmedvetet säkerhetsbolag. Att få göra denna resa tillsammans med Olle och alla fantastiska medarbetare vi har i Stockholm och Dalarna är en ynnest och något jag med stolthet ser fram emot, säger Mathias Salo VD Säkerhetsbolaget FST.

Bolagen kommer att fusioneras och verka under FST Säkerhets befintliga organisationsnummer, men under namnet Säkerhetsbolaget FST. En verksamhetsövergång är inledd och fusionen förväntas träda helt i kraft under första kvartalet 2024.

– Tillsammans kan de här två bolagen ta en starkare marknadsposition och växa verksamheten tillsammans, avslutar Pär Adolfsson Affärsområdeschef Säkerhet

Fusionen innebär inte någon påverkan för befintliga kunder och pågående uppdrag.

Vid frågor och mer information:
Mathias Salo
VD, Säkerhetsbolaget FST
023 587 71
mathias.salo@sakerhetsbolagetfst.se

Vi är en del av Sparc Group

Genom Sparc för vi samman installationsbolag kring en stark marknadsinriktad agenda: att skapa branschens mest attraktiva, trygga och kompletta helhetserbjudande som möter och matchar marknadens önskemål och behov. Genom att vara involverade tidigt i projekten kan vi samordna och optimera installationer för bästa möjliga utförande, funktion och ekonomi för våra kunder.

Läs mer på Sparc Group