Säkerhetsbolaget FST

Vi är en del av Sparc Group

Genom Sparc för vi samman installationsbolag kring en stark marknadsinriktad agenda: att skapa branschens mest attraktiva, trygga och kompletta helhetserbjudande som möter och matchar marknadens önskemål och behov. Genom att vara involverade tidigt i projekten kan vi samordna och optimera installationer för bästa möjliga utförande, funktion och ekonomi för våra kunder.

Läs mer på Sparc Group

Våra kunder

Vi jobbar uteslutande mot företag, kommun och landsting, där vi löser behov av kameraövervakning, larm, passerkort, bokningssystem samt anpassning av gränssnitt och integrering av system. Utgångspunkterna är enkel hantering, full kontroll och god service. Våra kunder finns inom industrin, fastighetsbranschen, retail med flera. Vår ambition är att växa tryggt och successivt. Därför har vi från början byggt en verksamhet och skapat ett arbetssätt som vi kan ha med oss hela vägen in i en större organisation.