Bild på ett smart integrerat system - FST Säkerhet

Samordning av flera system – oavsett fabrikat

De allra flesta företag vill fokusera på sin kärnverksamhet. Därför är det såväl resurskrävande som tidsödande att sitta och hålla koll på flera olika säkerhetssystem. Det är inte heller ett optimalt sätt att utnyttja den moderna tekniken. De lösningar som finns i dag är väldigt smarta, och används de på rätt sätt blir du som företag smartare också. Något annat som är bra med dagens tekniska system är att de är skapade för att kunna kopplas ihop med andra system – något som vi på FST har fördjupad kompetens inom.

Vad innebär överordnade system?

Förenklat så skapar vi ett nytt system där alla befintliga system kopplas in. Du har kanske har ett separat system för brandlarm, ett för kameror och ett för passersystem. Dessa sitter du och bevakar i flera olika program. Detta ger en splittring, och det är svårare att få en bra översikt. Genom att skapa överordnade system som rent grafiskt ger en vy där du ser alla dina säkerhetslösningar samtidigt kan du fokusera. Du får bättre koll helt enkelt.

Vill du veta mer – ta kontakt

Kontakt

Du behöver inte byta ut det befintliga

När vi skapar överordnade system åt våra kunder syr vi ihop både det befintliga och det nya. Om de säkerhetslösningar som används i dag inte är alltför gamla är chansen god att de kan kopplas in i det nya gränssnittet. I enlighet med hur vi jobbar i övrigt skräddarsys lösningarna beroende på kund och behov. Detta innebär att du som kund kan få specialfunktioner som är unika för din verksamhet. Hör av dig till oss om du är intresserad av att få hjälp med överordnade system. Läs mer om vårt tänk på sidan om systemintegrering.

Mathias och Esbjörn installerar ett överordnat system för klient - FST Säkerhet