Mathias presenterar SPOC - Single Point Of Contact - FST Säkerhet

Vad innebär SPOC i praktiken?

Att upphandla en säkerhetslösning innebär ofta att det är mer än en leverantör att jobba med. Ett företag sätter upp larm och säkerhetslösningar, medan ett annat hanterar brandskydd och brandservice och ett tredje är vaktbolaget. Detta skapar oundvikligen onödig och tidsödande kommunikation – tid som företag hade kunnat lägga på sin kärnverksamhet. Vi tycker att det är slöseri med tid att få sitta som mellanhand mellan olika företag, kring lösningar som inte sällan är tekniskt komplexa. Därför erbjuder vi SPOC, att samordna alla leverantörer inom teknisk säkerhet, och vara deras enda kontakt.

Vi löser dina problem

Det är inte bara minimerad kommunikation som blir resultatet av single point of contact. Vi kommer även med lösningar, som innebär att vi hjälper med upphandlingar, projektering med mera. Vi på Säkerhetsbolaget FST har fördjupad kunskap och erfarenhet från branschen. När det gäller den tekniska kunskapsnivån strävar vi efter att vara branschledande. Det är inte ovanligt att konkurrenter anlitar oss för vår avancerade kompetens. För dig som kund är detta värdefullt, då vi är bra på att bedöma andra leverantörer och deras lösningar. Med vårt systemintegrerade tänkande ser vi dessutom till att sy ihop andras lösningar med våra egna, med kundens bästa i åtanke.

Therése hjälper klient med säkerhetskommunikation genom SPOC - FST Säkerhet