Vi genomför en videoanalys av en byggarbetsplats - FST Säkerhet

Vilka lösningar för larm utomhus finns?

När det gäller bygglarm eller larm utomhus rekommenderar vi en kombinationslösning. Mobila larmväskor som kan tas med på olika byggen är bra för den som behöver ha en flyttbar lösning. Vår tjänst videoanalys, som du kan läsa mer om här, är ett mycket bra komplement till bygglarm. Om du väljer att använda en värmekamera kan ditt vaktbolag se var eventuella förövare gömmer sig, vilket underlättar och säkerställer effektiviteten på undersökningsarbetet vid larm. Det går även att se skillnad på människor och djur, utan att utryckning behöver ske.

Därför är det viktigt med säkerhetssystem på byggen

På byggen används ofta dyr teknik och värdefulla metaller som till exempel koppar. När manskapet går hem för dagen behöver verktyg och liknande läggas i containrar eller ibland ligga kvar på arbetsplatsen. En säkrare typ av hantering kräver resurser och tid, vilket gör att arbetet blir mindre effektivt. En stöld kan ske utan att något upptäcks på dagar eller veckor. Det är helt enkelt svårt att ha full koll på ett bygge. Detta vet skickliga tjuvar, som har satt byggstölder i system. Med ett bra bygglarm och en kompletterande övervakningslösning ökar du chanserna att upptäcka tjuvarna och helst förhindra besök helt.

Bild på ett kamera integrerad med ett säkerhetssystem på ett bygge - FST Säkerhet