Säkerhetsservice –
din säkerhet är alltid prioriterad

Som organisation har du troligen ingen förståelse eller tolerans när det gäller tekniker som kommer tre veckor efter telefonsamtalet. Med all rätt! Brinner det i knutarna så gör det. Att ha ett fungerande säkerhetssystem är A och O för att den dagliga verksamheten ska fungera. Ändå är det tyvärr inte alltför ovanligt med orimliga väntetider på servicetekniker.

Vi är alltid redo

Genom att bli avtalskund kan du känna dig säker på att få snabb säkerhetsservice när det gäller. Vi har en jour för avtalskunder dygnet runt. De kunder som är utbildade på sina system har fri telefonsupport under dagtid gentemot oss. Utöver detta genomför våra servicetekniker ett eller flera planerade servicebesök årligen. Detta för att säkerställa så att kunden genomfört sina kontroller på ett korrekt sätt, att du känner dig trygg med handhavandet och att alla kritiska funktioner fungerar. Vi uppdaterar i samband med servicebesöken eventuella mjukvaror, firmware och liknande i ditt system.

Därför ska du välja serviceavtal

Som organisation vill du troligen fokusera på din kärnverksamhet. Genom att överlåta ansvaret för dina säkerhetsfunktioner till oss kan du göra just detta. Dessutom kan du känna dig trygg – vi är proffs på detta och vana vid att hantera era system. Detta innebär att vi jobbar snabb och effektivt, och för dig som vill hantera systemen själv kan vi fungera som ett bra stöd om du behöver snabb hjälp. Kontakta oss så hjälper vi dig.